วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา พร้อมคณะครู
ยินดีต้อนรับ
นักเรียนในปีการศึกษา 2553